اپلیکیشن دکترینو

توجه!

در صورتی که به روز رسانی اپلیکیشن در گوشی شما نصب نشد، ابتدا نسخه قبلی را حذف کنید و سپس به نصب نسخه جدید اقدام نمایید.

دانلود از گوگل پلی
دانلود از گوگل پلی
Google Play Store
دانلود مستقیم
دانلود مستقیم
Direct Download
دانلود از مایکت
دانلود از مایکت
Myket Store


منابع دیگر


دانلود از ایران اپس
دانلود از ایران اپس
Iranapps Store
دانلود از ایران اپس
دانلود از چارخونه
Charkhoneh Store
دانلود از پارس هاب
دانلود از پارس هاب
Parshub Store
دانلود از کندو
دانلود از کندو
Cando Store
کارایی بهتر در اپلیکیشن