تصویر برداری هسته‌ای تابش

تصویر برداری هسته‌ای تابش

(35)
  • 99%
  • 0 دیدگاه
  • خوزستان، دزفول

درباره تصویر برداری هسته‌ای تابش

مرکز پزشکی هسته (گاما اسکن) تابش شامل خدمات پزشکی هسته ای

دکتر حامد شایگان

پزشکی هسته ای

ژنتیک و پزشکی هسته ای
(20)

خوزستان، دزفول

دکتر نوبت دکتر
  • 98%
  • 17 دیدگاه
  • خوزستان، دزفول

به زودی...