پیام سیستم

بازدید کننده محترم

ثبت نام پزشکان به دو روش صورت میگیرد.

روش اول عضویت پزشک

شما می توانید با ارسال موارد زیر به صورت sms به شماره 9293 016 0930 درخواست عضویت خود را برای تیم دکترینو ارسال کرده و منتظر تماس همکاران ما برای تکمیل عضویت خود باشید.

  1. نام و نام خانوادگی
  2. تخصص
  3. شماره نظام پزشکی
  4. موبایل

روش دوم عضویت پزشک

  1. تکمیل اطلاعات فرم ثبت نام پزشک
  2. ارسال اسکن فرم به ایمیل info { at } drino.ir

موارد ارسالی مورد نیاز کلینیک ها و مراکز درمانی

شما می توانید با ارسال موارد زیر به صورت sms به شماره 9293 016 0930 درخواست عضویت خود را برای تیم دکترینو ارسال کرده و منتظر تماس همکاران ما برای تکمیل عضویت خود باشید.

  1. نام کلینیک
  2. استان - شهر
  3. موبایل مدیریت کلینیک
  4. تلفن تماس کلینیک