آزاد تپه رشی

آزاد تپه رشی

روان شناس بالینی و مشاور

ارومیه، انتهای خیابان خیام جنوبی ( نرسیده به میدان جهاد ) - جنب بانک سپه - مجتمع اداری - تجاری جعفر کریمی - طبقه ی 5 - واحد 17 - مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی نوید .

کد دسترسی: 42759

  • recommend 0%
  • comment بدون دیدگاه
  • push_pin آذربايجان غربی، ارومیه

درباره آزاد تپه رشی

* سوابق تحصیلی : - مدرک کار شناسی در رشته ی روان شناسی بالینی از دانش گاه تبریز - مدرک کار شناسی ارشد در رشته ی روان شناسی بالینی از دانش گاه تبریز - دارای گواهی تخصصی جامع کار آموزی و کار ورزی زیر نظر دکتر مجید محمود علی لو - دارای گواهی معتبر شرکت در دوره های تخصصی روان درمانی و مشاوره ( حدود 2500 ساعت ) - دارای پر وانه ی مسئول فنی مرکز سلامت روان و مرکز مشاوره ی عمومی از اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی - دارای پروانه ی تخصصی و حرفه ای روان شناسی بالینی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره * عضویت در : - انجمن روان شناسی آمریکا ( APA ) - انجمن روان شناسی اجتماعی ایران - انجمن روان شناسی ایران - انجمن روان شناسی بالینی ایران - سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ی جمهوری اسلامی ایران * تجارب بالینی و سوابق آموزشی : - مدرس و روان شناس ورزشی در فدراسیون پزشکی - ورزشی جمهوری اسلامی ایران - مدرس مهارت های ارتباطی ، روان شناس و مشاور در اداره ی مشاوره ی دانش جویی دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی - مسئول فنی ، روان شناس و مشاور در مرکز سلامت روان آرامش - روان شناس و مشاور در موسسه ی آموزش عالی غیر دولتی صبا - روان شناس و مشاور در مرکز مشاوره ی عمومی آرام خیال - مدرس آموزش خانواده ، توان مند سازی والدین و طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان ، روان شناس و مشاور در آموزش و پرورش ناحیه ی یک ارومیه - مسئول فنی ، روان شناس و مشاور در مرکز مشاوره ی عمومی نوید - روان شناس و مشاور در مراکز توان بخشی زیر نظر اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی - روان شناس و مشاور در مراکز درمان سو مصرف مواد مخدر زیر نظر اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی و دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی * سوابق اجرایی : - دست یار اجرایی دکتر عباس بخشی پور رود سری ، دکتر حسن صبوری مقدم ، دکتر مجید محمود علی لو ، دکتر امیر هوشنگ مهر یار و دکتر محمد علی نظری در آموزش دوره های تخصصی روان درمانی و مشاوره - همکار اجرایی اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی ، اداره ی کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان آذر بایجان غربی ، دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی و مدرسه ی فار مد در آموزش دوره های تخصصی روان درمانی و مشاوره - رئیس کمیته ی روان شناسی هیات پزشکی - ورزشی استان آذر بایجان غربی - صاحب امتیاز ، موسس و مدیر گروه آموزشی نوید - عضو هیات مدیره و مدیر عامل موسسه ی آموزشی - پژوهشی مهر اندیش ماندگار - موسس مرکز سلامت روان آرامش - نماینده ی رسمی انجمن روان شناسی اجتماعی ایران در استان آذر بایجان غربی مشاهده بیشتر ...

مطب آزاد تپه رشی

push_pin انتهای خیابان خیام جنوبی ( نرسیده به میدان جهاد ) - جنب بانک سپه - مجتمع اداری - تجاری جعفر کریمی - طبقه ی 5 - واحد 17 - مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی نوید .
مسیریابی روی نقشه

اولین کسی باشید که برای آزاد تپه رشی نظر می‌نویسد!

100 کارکتر مانده

نظر و امتیاز دهید!