آرزو محمدپور

گفتاردرمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

آرش خانقینی

کار درمانی

رشت

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رشت

افسانه تنگستانی

گفتار درمانگر

خرمشهر

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin خرمشهر

افسانه تنگستانی

گفتار درمان

آبادان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin آبادان

افسون جعفرنیا

کار درمانی

شیراز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

اکرم چاکی

کار درمانی

مشهد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

امیر رزمگه

گفتار درمانی

سنندج

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin سنندج

امیرسالار توضیحی

گفتار درمانی

تبریز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

امیرمحمد سلطانی

کاردرمانی

مشهد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

ایرج داداش پور

گفتار درمانی

ارومیه

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ارومیه

بنفشه بخشش

کاردرمانی

اصفهان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

بهناز سلیمانی

گفتار درمانی

کرمانشاه

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمانشاه

بهناز طباطبائیان

گفتار درمان گر

شهرضا

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شهرضا

بهنوش قادری

کاردرمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

بیژن شفیعی

کارشناس ارشد گفتاردرمانی

اصفهان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

پریسا عزتی

کار درمانی

کرج

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

جواد علیزاده

کاردرمانی

مشهد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

چیا شفیعی

گفتار درمانی

سنندج

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin سنندج

حافظ فتح

کار درمانی

ارومیه

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ارومیه

حبیب اله کمالی فر

کاردرمانی

مشهد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

حسن تبرته فراهانی

گفتار درمانی

اراک

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اراک

حمید جعفری

گفتار درمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

حمید مرادی

گفتار درمانی

شهریار

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شهریار

حمیدرضا روحی

گفتار درمانی

همدان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin همدان

داریوش نیکبخت

گفتار درمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر فاطمه شیبانی

گفتار درمانگر

مشهد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

دکتر مالک امینی

دکترای تخصصی (PH.D) کار درمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر مهسا خیراله زاده

کاردرمانگر

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

دکتر یلدا کاظمی

دکترای تخصصی (Ph.D) گفتاردرمانی

اصفهان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

ریحانه قاسمی

گفتار درمانی

ارومیه

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ارومیه

زهرا اسمعیلی

گفتار درمانی

شیراز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

زهرا ایزدی

گفتار درمانی

شیراز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

زهرا ایزدی

گفتار درمانی

شیراز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

زهرا خرم نظری

گفتار درمانی

اهواز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

زهره بهبهانی

گفتار درمانگر

رامهرمز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رامهرمز

زینب فرمانی

کار درمانی

قم

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin قم

ژاله سعیدآبادی

گفتار درمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

ساجد صالحی

گفتاردرمانی

مرودشت

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مرودشت

سارا حیدری

گفتار درمانی

اهواز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

سارا مهینی خداوردی

کاردرمانی

تبریز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تبریز

ساناز خیری

گفتار درمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

ساناز دهقانی

گفتار درمانگر

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

سجاد پیشه ور

کار درمانی

شیراز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

سحر دانش پژوه

گفتار درمانی

شیراز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

سحر دانش پژوه

گفتار درمانی

شیراز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

سحر کریمی

کار درمانی

ارومیه

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ارومیه

سعید دانایی

کار درمانی

مشهد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

سعید قاسمی

گفتار درمانی

اصفهان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

سعیده احمدی سقرلو

گفتار درمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

سمیرا آقادوست

گفتار درمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

سید وحید مومنی

کار درمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

سیما اعتباری

گفتار درمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

سیما مقام پور

گفتار درمانی

سبزوار

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin سبزوار

سیما میرانی

گفتار درمانگر

اهواز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

سیمین نثاری

کاردرمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

شایان مددی نیا

کار درمانی

اهواز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

شعله معماری

کار درمانی

کرج

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرج

شیما ترکان

کاردرمانی

اصفهان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

صبا زاهدپور

کاردرمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

صدیقه مرادی

کارشناسی کاردرمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

طیبه ملک آسا

کار درمانی

خرم آباد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin خرم آباد

عباس عبدالرحمانی

کار درمانی

شهریار

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شهریار

علی اکبر قاسمی

کاردرمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

علی خلیلی

گفتار درمانی

دورود

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin دورود

علی قربانی

گفتار درمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

علیرضا ساعی

گفتار درمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

فائزه سجادیان

گفتار درمانی

مرودشت

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مرودشت

فاطمه جهان تیغ

گفتار درمانگر

همدان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin همدان

فاطمه طالبی

کاردرمانی

رفسنجان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin رفسنجان

فاطمه کمالیان

گفتار درمانی

اسلام شهر

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اسلام شهر

فاطمه مصطفوی نژاد

کار درمانی

سبزوار

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin سبزوار

فتح الله غفاری زاده

کارشناس ارشد کاردرمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

فرزانه مطلبی

کاردرمانی

مراغه

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مراغه

فرشته مدرسی

کار درمانی

ارومیه

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ارومیه

فرناز لدنی

گفتار درمانی

بهبهان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بهبهان

فرنگیس کاکوئی

گفتار درمانی

کرمان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin کرمان

فرهاد پاریاو

کار درمانی

ارومیه

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin ارومیه

فریده امیراحمدی

کار درمانی

مشهد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

فضل الله دهقان اشکذری

گفتار درمانی

یزد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin یزد

فیصل جباری

کار درمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران
 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بابل

کوثر شفیعی

گفتاردرمانی

بهبهان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin بهبهان

کوثر فرخی راد

گفتار درمانی

دزفول

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin دزفول

کیانا تنقطار

گفتاردرمان

لاهیجان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin لاهیجان

متین خزاعی

گفتاردرمانگر

مشهد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

مجتبی تاج بخش

کار درمانی

شیراز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

مجتبی تاج بخش

کار درمانی

شیراز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

مجید گودرز

گفتار درمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

محبوبه سادات حسینی نژاد

گفتار درمانی

مشهد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin مشهد

محسن سعیدمنش

گفتار درمانی

یزد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin یزد

محمد چاوشی

گفتاردرمانی

تهران

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin تهران

محمد رضا یوسفی

گفتار درمانی

یزد

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin یزد

محمد میرزائی

کاردرمانی

شاهرود

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شاهرود
 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin قم

محمدرضا رستمی

گفتار درمانی

اهواز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اهواز

محمدسروش مهدی فرد

کارشناس ارشد گفتار درمانی

اصفهان

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اصفهان

محمدصادق جعفری

کار درمانی

شیراز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز

محمدعلی نایب پور

گفتار درمانی

دزفول

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin دزفول

مرتضی سعیدی مقدم

کاردرمانی

اندیشه

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin اندیشه

مرتضی مکتب دار

گفتار درمانی

شیراز

 • recommend 0%
 • comment بدون دیدگاه
 • push_pin شیراز