دکترینو
دکتر محمد کاظم رشید الماسی
عمومی

دکتر محمد کاظم رشید الماسی

(100)
 • آدرس
  خیابان امام خمینی )ره(،بازار قدیم، کوچه جوهر

  مشاهده روی نقشه
 • تلفن: 42246296
 • تحصیلات: دکترا
 • مکان: خوزستان ، دزفول
 • کد دکترینو : 1440
 • لینک کوتاه: drino.ir/1440

برچسب ها

کارایی بهتر در اپلیکیشن