دکتر لیلا مسعودی نژاد

لیلا مسعودی نژاد


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 1839

drino.ir/1839


راه های ارتباطی دکتر لیلا مسعودی نژاد


آدرس: شهر میانرود، خیابان انقلاب، جنب داروخانه دکتر سلیمانی راد

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول شاپور مسعودی فر

دکتر شاپور مسعودی فر

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول فراز فروزش

دکتر فراز فروزش

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول ثریا سلطانی

دکتر ثریا سلطانی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول ژاله علوی

دکتر ژاله علوی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول نجات صفائی پور

دکتر نجات صفائی پور

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول رضا نجاتی

دکتر رضا نجاتی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده