دکتر یداله معظمی

یداله معظمی


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 1940

drino.ir/1940


راه های ارتباطی دکتر یداله معظمی


آدرس: خیابان پهلوی

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول بیتا زلالی

دکتر بیتا زلالی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول منوچهر سهرابی

دکتر منوچهر سهرابی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول امیرعباس کلاهچی 

دکتر امیرعباس کلاهچی 

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول علیرضا عترت خواه

دکتر علیرضا عترت خواه

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول مهزیار خزاعلی

دکتر مهزیار خزاعلی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول مصطفی پریدار

دکتر مصطفی پریدار

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده