دکتر غلامرضا حکمت زاده

غلامرضا حکمت زاده


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 2056

drino.ir/2056


راه های ارتباطی دکتر غلامرضا حکمت زاده


آدرس:  درمانگاه سبز قبا

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول مصطفی گلگل

دکتر مصطفی گلگل

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول زهره بهمنش

دکتر زهره بهمنش

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول غلامعلی بساق زاده

دکتر غلامعلی بساق زاده

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول رحیم رشادتیان

دکتر رحیم رشادتیان

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول سودابه حسین سوزن گرون

دکتر سودابه حسین سوزن گرون

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول مهشید عصار

دکتر مهشید عصار

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده