دکتر مهزیار خزاعلی

مهزیار خزاعلی


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 2358

drino.ir/2358


راه های ارتباطی دکتر مهزیار خزاعلی


آدرس: بیمارستان گنجویان

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول فرزانه شایدی

دکتر فرزانه شایدی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول امیر حاتمی کیا

دکتر امیر حاتمی کیا

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول علیرضا قنبرزاده

دکتر علیرضا قنبرزاده

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول رحیم سبحانی زاده

دکتر رحیم سبحانی زاده

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول موسی گوشه گیر

دکتر موسی گوشه گیر

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول رضا سلمان پور

دکتر رضا سلمان پور

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده