دکتر مهدی قاسمی

مهدی قاسمی


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 3727

drino.ir/3727


راه های ارتباطی دکتر مهدی قاسمی


آدرس: خیابان طالقانی کلینیک نشاط

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول آرش مهندس پور

دکتر آرش مهندس پور

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول زهره بهمنش

دکتر زهره بهمنش

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول نسرین نجابتی

دکتر نسرین نجابتی

عمومی

امکان ثبت نوبتاینترنتی

مشاهده
دزفول اسکندر سلیمانی

دکتر اسکندر سلیمانی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول عبدالحسین بیجن

دکتر عبدالحسین بیجن

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول عبدالرحمن خلفی

دکتر عبدالرحمن خلفی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده