دکتر مهدی قاسمی

مهدی قاسمی


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 3727

drino.ir/3727


راه های ارتباطی دکتر مهدی قاسمی


آدرس: خیابان طالقانی کلینیک نشاط

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول لیلا مسعودی نژاد

دکتر لیلا مسعودی نژاد

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول سودابه حسین سوزن گرون

دکتر سودابه حسین سوزن گرون

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول مهری رومیانی

دکتر مهری رومیانی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول فرزانه شایدی

دکتر فرزانه شایدی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول ثریا سلطانی

دکتر ثریا سلطانی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
شوشتر حسین فردی پور

دکتر حسین فردی پور

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده