دکتر مهدی قاسمی

مهدی قاسمی


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 3727

drino.ir/3727


راه های ارتباطی دکتر مهدی قاسمی


آدرس: خیابان طالقانی کلینیک نشاط

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول غلامعلی بساق زاده

دکتر غلامعلی بساق زاده

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول سید نصرالدین ظهیرالاسلام زاده

دکتر سید نصرالدین ظهیرالاسلام زاده

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول امیرعباس کلاهچی 

دکتر امیرعباس کلاهچی 

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول بیتا زلالی

دکتر بیتا زلالی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول رضا سلمان پور

دکتر رضا سلمان پور

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول رضا نجاتی

دکتر رضا نجاتی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده