دکتر حسین فردی پور

حسین فردی پور


عمومی

دکترا

خوزستان ، شوشتر

کد دکترینو : 4914

drino.ir/4914


راه های ارتباطی دکتر حسین فردی پور


آدرس: شوشتر, روستای سردار آباد، نبش ورودی شهرک شهید مرداسی

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول اشرف مقتدایی منش

دکتر اشرف مقتدایی منش

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول سیامک ایثاری

دکتر سیامک ایثاری

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول محمدعلی مهدویان

دکتر محمدعلی مهدویان

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول مهرداد میدری

دکتر مهرداد میدری

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول بیتا کلانتریان

دکتر بیتا کلانتریان

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول علیرضا قنبرزاده

دکتر علیرضا قنبرزاده

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده