دکتر فریده قنادی

فریده قنادی


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 5177

drino.ir/5177


راه های ارتباطی دکتر فریده قنادی


آدرس: خیابان طالقانی، روبری درمانگاه نجات

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول محمدحسن مهرافروز

دکتر محمدحسن مهرافروز

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول مرتضی فانی

دکتر مرتضی فانی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول محمدعلی مهدویان

دکتر محمدعلی مهدویان

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول عباس نبوی

دکتر عباس نبوی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول کاظم کاروان مسجدی

دکتر کاظم کاروان مسجدی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده