دکتر فرزانه شایدی

فرزانه شایدی


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 5577

drino.ir/5577


راه های ارتباطی دکتر فرزانه شایدی


آدرس: خیابان نشاط، مجتمع پزشکی دکتر یزدانی ، طبقه ۲

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول زهره بهمنش

دکتر زهره بهمنش

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول عبدالرحیم فردین

دکتر عبدالرحیم فردین

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول محسن زکائی فر

دکتر محسن زکائی فر

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول سعید کجباف

دکتر سعید کجباف

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول محمد کاظم رشید الماسی

دکتر محمد کاظم رشید الماسی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول علیرضا قنبرزاده

دکتر علیرضا قنبرزاده

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده