دکتر حسین تدین نژاد

حسین تدین نژاد


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 6165

drino.ir/6165


راه های ارتباطی دکتر حسین تدین نژاد


آدرس: خیابان حافظ نبش خیابان شهید سبحانی

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول رحیم سبحانی زاده

دکتر رحیم سبحانی زاده

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول رضا سلمان پور

دکتر رضا سلمان پور

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول سیامک ایثاری

دکتر سیامک ایثاری

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول محمدرضا پوراکبر

دکتر محمدرضا پوراکبر

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول نادر افشار

دکتر نادر افشار

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول غلامرضا ساکی

دکتر غلامرضا ساکی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده