دکتر سیداحمد سرتیپ زاده

سیداحمد سرتیپ زاده


عمومی

دکترا

خوزستان ، انديمشك

کد دکترینو : 6637

drino.ir/6637


راه های ارتباطی دکتر سیداحمد سرتیپ زاده


آدرس: خیابان طالقانی- جنب داروخحانه دکتر راکی زاده

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول فرخنده قدرتی

دکتر فرخنده قدرتی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول محمود  سیدقلندر

دکتر محمود  سیدقلندر

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول امیرعباس کلاهچی 

دکتر امیرعباس کلاهچی 

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول رحیم سبحانی زاده

دکتر رحیم سبحانی زاده

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول رحیم رشادتیان

دکتر رحیم رشادتیان

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول لیلا مسعودی نژاد

دکتر لیلا مسعودی نژاد

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده