دکتر اسکندر سلیمانی

اسکندر سلیمانی


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 7375

drino.ir/7375


راه های ارتباطی دکتر اسکندر سلیمانی


آدرس:  خیابان طالقانی جنب خیابان نشاط پ 1

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول فریده قنادی

دکتر فریده قنادی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول محمد کاظم رشید الماسی

دکتر محمد کاظم رشید الماسی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول عبدالمجید ستایش

دکتر عبدالمجید ستایش

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول مهوش پیام

دکتر مهوش پیام

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول مهرنوش حیدریان

دکتر مهرنوش حیدریان

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول مریم  کردنژادیان

دکتر مریم  کردنژادیان

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده