دکتر عباس نبوی

عباس نبوی


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 7564

drino.ir/7564


راه های ارتباطی دکتر عباس نبوی


آدرس: خیابان ساحلی بیمارستان آیت اله نبوی

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول مهوش پیام

دکتر مهوش پیام

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول عبدالرحیم فردین

دکتر عبدالرحیم فردین

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول محمدعلی مهدویان

دکتر محمدعلی مهدویان

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول علیرضا قنبرزاده

دکتر علیرضا قنبرزاده

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول ژاله علوی

دکتر ژاله علوی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول سهیلا فرجادنیا

دکتر سهیلا فرجادنیا

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده