دکتر مسعود قطب

مسعود قطب


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 9278

drino.ir/9278


راه های ارتباطی دکتر مسعود قطب


آدرس: خیابان طالقانی، کوچه آزادی ( شهربانی)، مجتمع پزشکی میالد

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول آفرودیت مدیری

دکتر آفرودیت مدیری

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول مهزیار خزاعلی

دکتر مهزیار خزاعلی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول مصطفی پریدار

دکتر مصطفی پریدار

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول رضا نجاتی

دکتر رضا نجاتی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول مرتضی زارع

دکتر مرتضی زارع

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول کامران بهارلوئی

دکتر کامران بهارلوئی

عمومی

امکان ثبت نوبتاینترنتی

مشاهده