دکتر مسعود قطب

مسعود قطب


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 9278

drino.ir/9278


راه های ارتباطی دکتر مسعود قطب


آدرس: خیابان طالقانی، کوچه آزادی ( شهربانی)، مجتمع پزشکی میالد

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول مهزیار خزاعلی

دکتر مهزیار خزاعلی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول منوچهر سهرابی

دکتر منوچهر سهرابی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
انديمشك سیداحمد سرتیپ زاده

دکتر سیداحمد سرتیپ زاده

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول غلامرضا حکمت زاده

دکتر غلامرضا حکمت زاده

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول اسکندر سلیمانی

دکتر اسکندر سلیمانی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول حسین تدین نژاد

دکتر حسین تدین نژاد

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده