دکتر فرخنده قدرتی

فرخنده قدرتی


عمومی

دکترا

خوزستان ، دزفول

کد دکترینو : 9734

drino.ir/9734


راه های ارتباطی دکتر فرخنده قدرتی


آدرس: خیابان آفرینش، تقاطع خیابان طالقانی، جنب سونوگرافی دکتر بهزادی

تلفن: 62 44 42 28 021

QrCode دکتر

با اسکن این تصویر با گوشی خود می توانید به سرعت این پروفایل را ببینید!

به اشتراک بگذارید


پزشکان همکار


دزفول مصطفی پریدار

دکتر مصطفی پریدار

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول فریده قنادی

دکتر فریده قنادی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول ویدا بهمنش

دکتر ویدا بهمنش

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول فراز فروزش

دکتر فراز فروزش

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول اسکندر سلیمانی

دکتر اسکندر سلیمانی

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده
دزفول مصطفی گلگل

دکتر مصطفی گلگل

عمومی

امکان ثبت نوبتحضوری

مشاهده