فیلتر هوشمند

مکان

دکتر محمد درچین

متخصص خون و سرطان

(20)

خوزستان، دزفول

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، دزفول

دکتر صالح صندوقداران

متخصص رادیوتراپی انکولوژی

(20)

خوزستان، دزفول

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، دزفول

دکتر آرش القاسی

خون و سرطان کودکان

(20)

خوزستان، اهواز

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، اهواز

دکتر بیژن کیخائی دهدزی

بیماری های خون و سرطان (هماتولوژی انکولوژی) کودکان

(20)

خوزستان، اهواز

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، اهواز

دکتر محمد پدرام

بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)

(20)

خوزستان، اهواز

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، اهواز

دکتر احمد احمدزاده دیلمی

خون و سرطان

(20)

خوزستان، اهواز

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، اهواز

دکتر علی احسان پور

خون و سرطان

(20)

خوزستان، اهواز

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، اهواز