فیلتر هوشمند

مکان

دکتر محمد سعید سوداگر

(20)

خوزستان، دزفول

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، دزفول

دکتر عادل تیزنو

فوق تخصص جراحی کلیه

(20)

خوزستان، دزفول

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، دزفول

دکتر محمدرضا غریب رضا

(20)

خوزستان، شوشتر

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، شوشتر

دکتر عبدالمجید حاجبی

(20)

خوزستان، دزفول

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، دزفول

دکتر محمد رضا غریب رضا

(20)

خوزستان، دزفول

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، دزفول

دکتر محمدصادق محفوظی

متخصص کلیه

(20)

خوزستان، دزفول

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، دزفول

دکتر شکوه شایان پور

فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی)

(20)

خوزستان، اهواز

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، اهواز

دکتر امیرپرویز کسایی

جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی - (اندویورولوژیست)

(20)

خوزستان، اهواز

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، اهواز

دکتر سیدمحمود فاطمی بهبهانی

فلوشیپ فوق تخصصی ارولوژی کودکان

(20)

خوزستان، اهواز

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، اهواز

دکتر عیسی رضایی

فوق تخصص کلیه و فشار خون ، دیالیز و پیوند کلیه

(20)

خوزستان، اهواز

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، اهواز

دکتر شهلا احمدی

نفرولوژیست (کلیه ، فشار خون ، دیالیز و پیوند)

(20)

خوزستان، اهواز

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، اهواز

دکتر عبدالمجید قائدی

کلیه و مجاری ادراری

(20)

خوزستان، اهواز

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، اهواز

دکتر صادق آغاجری

کلیه و مجاری ادراری

(20)

خوزستان، اهواز

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، اهواز

دکتر لیلا ثابت نیا

کلیه و مجاری ادراری

(20)

خوزستان، اهواز

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، اهواز

دکتر عباس شیرمحمدی

کلیه و مجاری ادراری

(20)

خوزستان، اهواز

 • 98%
 • بدون دیدگاه
 • خوزستان، اهواز